Bir kuruluşu kuruluş yapan nitelikler arasında yer alan “CEO” kavramı akıllarda bazen soru işareti oluşturmaktadır. Peki, nasıl CEO olunur? CEO ne iş yapar? Konuyu etraflıca inceleyelim.

 

CEO Nasıl Okunur? CEO Telaffuzu

Tabiri caizse mekanın sahibi imajı uyandıran CEO kelimesi, “si yo” olarak telaffuz edilir.

 

CEO Kimdir?

CEO, bir şirketin yönetim kurulu başkanı olup firmanın genel koordinatörlüğünden sorumlu olan kişidir. Şirket hiyerarşisinde, en üst kademede yer alan kişi CEO dur. Yönetim kurulunun kararlarını şirket üzerinde en etkili şekilde uygulamaya koyan, aynı zamanda şirketin bütün yöneticilerinden de sorumlu olan kişidir. İş yükü bakımından şirketin en tepesidir demek hiç de yanlış olmaz. “CEO” kelimesinin Türkçe karşılığı, icra kurulu başkanıdır.

 

Yönetim kurulunda yer alan hissedarların çıkarları, bir şirket için kar elde etmedeki en önemli hedeftir. Bu nedenle kar elde etmek amacıyla yapılacak bütün çalışmaları en iyi şekilde organize ederek sonuca varmak yine icra kurulu başkanının işidir. Eğer bu karlılık sağlanmaz da şirket beklenen hedefe ulaşamazsa bunun sorumlusu yine icra kurulu başkanıdır. Ancak bir şirketin tek varoluş amacı da kar değildir. Karlılık oranı düzenli olarak artış gösteriyorsa bu durumda “işler yolunda gidiyor” denilir.

 

Klasik şirket yönetimlerinde önemli olan karlılık oranın arttırılması olduğu için icra kurulu başkanı olacak kişinin kesinlikle ekonomi bilgisinin olması şarttı. Ancak modern şirket yönetimlerinde durum bundan çok daha farklı bir hal aldı. Bir yönetici için; şirketin kar oranını arttırmanın yanında, yönetim ve organizasyon dahilinde aktif olma şartı arandı. Yani iyi bir yönetici; hem ekonomist, hem lider, hem yönetici, hem iletişim yönetmeni olarak şirkette yerini almaktadır. Bu kadar iyi bir konuma gelmek için de akla ilk gelen soru “nasıl ceo olunur?” sorusudur.

 

 

Nasıl CEO Olunur?

“Nasıl CEO olunur?” sorusunun cevabını vermek için şirket yönetimlerini doğru analiz etmek gereklidir. Yöneticilik, iş hayatında herkesin hayali olan bir mevkidir. Ancak öyle kolay yolla elde edilebilen bir mevki olmadığı da kesindir. Peki, başarılı bir CEO olmak için neler yapmak gereklidir?

 

Başarılı bir CEO, yönettiği şirketin kar elde etme stratejilerini doğru bir biçimde uygulamaya koymalıdır. Bu durum kar marjını yükseltirken pazara doğru şekilde yönelmenin de kapısını açmaktadır.

 

İyi bir yönetici, çalışanları ile kurumsal iletişim konusunda asla sorun yaşamaz. Çalışanları ve çalışmaları üzerine olan başarılarını takip eder.

 

Üretilen ürün ya da hizmetin kalitesinin artması, talebin yükseltilmesi, pazara en iyi şekilde tanıtılması konusunda etkin rol oynar ve bunun yönetimini sağlar.

 

İyi bir yönetici; ülke ekonomisi, bağlı olduğu pazar ve genel piyasalar hakkında mutlaka bilgi sahibi olmalıdır. Buna yönelik pazardaki yerini analiz ederek olası durumlar karşısında şirketi en iyi şekilde kontrol edebilmelidir. Özellikle bir yıl içerisinde ilk 6 aylık dönemi iyi analiz etmek ve bu konuda doğru tespitler yapmak gerekir. Bu doğrultuda yılın kapanışına kadar gerekli rota belirlenmelidir.