Kurum kültürü kelime anlamı olarak, bir kurumun kendine has davranışlarını ve alışkanlıklarını ifade etmektedir.
Bu kültür değerleri kurum içinde çalışan herkesle paylaşılır ve herkes tarafından benimsenmesi beklenir. Kurumun belirlediği kültürler, çalışanları kurum içinde yönlendirme ve davranışları kontrol etme misyonu üstlenirler. Yönetici ve çalışan ayrımı yapılmaksızın herkesin, organizasyon bütünlüğünün bozulmaması için bu anlayışlara göre çalışması istenir.

 

 

Kurum kültürü, değişen iş dünyası anlayışı ile birlikte firmaların önem vermeye başladığı bir kavram olmaya başladı. İş başvurusunda bulunan yeni kişilerin seçiminde, şirketin kültürüne uygunluğu analiz edilmektedir. Bu analizler sonucunda en uygun kişi belirlenmekte ve işe alınmaktadır.

 

Kurum Kültürü Oluşturma Yöntemleri

Kurum kültürü oluşturulurken belli aşamaların planlanıp, incelenmesi gerekmektedir. Bu aşamaların şirketin başarısında önemli katkılar sağlayacak kültürün oluşmasında etkili olacağı unutulmamalı ve o özenle çalışılmalıdır. Gerekli aşamalardan şu şekilde bahsedebiliriz.

 

 

Kültür planı oluşturulmalı

Kurumun misyon ve vizyonlarını madde madde belirlemek gerekmektedir. Bu belirleme için gerçek bir vizyon sahibi olmak önemlidir. Kültür planı yöneticiler açısından yol gösterici bir pusula niteliğinde olacaktır. Firma işleyişini bu pusula sayesinde belirleyecek ve yöneteceklerdir. Kültür planını oluştururken şu sorular sorulmalıdır.

  • Kurumun inandığı değerler nelerdir?
  • İnanılan bu değerlerin her biri için gerçek hayattan örnekler sunabiliyor muyuz?
  • İnanılan değerlere uygun nitelikte kişileri belirlerken ve işe alırken nelere dikkat edeceğiz?
  • Kurum görevinde başarısız olduğuna veya o pozisyona uygun olmadığını düşündüğümüz kişi hakkında ne yapacağız?

Bu sorulara verilen cevaplar ile birlikte ilk aşama olan kültür planı oluşturulmuş olacaktır.

 

 

İnsan kaynakları biriminin anlayışı değiştirilmeli

İnsan kaynakları şirketlerde boşalan pozisyonlara nitelikli eleman alımı yapmak yerine o pozisyonu satma konusunda bir anlayışı benimsemelidir. Bu sayede pozisyon için en nitelikli kişiler talip olacaktır. Gerekli pozisyonu piyasada ki nitelikli kişilere ürün gibi sunmak en donanımlı kişiye ulaşmak için işinizi kolaylaştıracaktır.

 

Ücret belirlemesinde performansın etkisi önemli olmalı

Kurum içinde performansı yüksek olan ile az olan çalışanlar arasında fiyat farkı oluşmaması performanslı kişilerin rakiplere yönelmesine yol açmaktadır. Böyle bir kayıp şirket başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu durumun önüne geçilmesi için performansa dayalı ücret belirlenmesi önemli bir konudur. Performansı yüksek kişileri ödüllendirmek hem o kişilere özel olduklarını hissettirir hem de diğerleri için motivasyon kaynağı olur. Bahsedilen bu aşamaların yerine getirilmesi ile başarılı bir kurum kültürü oluşturulmuş olur. Bu sayede de şirket, hedeflerine daha organize ve hızlı şekilde ulaşmış olur.

 


Kurumsal organizasyonlara yönelik etkili bir yönetim ve planlama için FA Organizasyon ile irtibata geçebilirsiniz!

Detaylı bilgi için hemen arayın ► +90 212 212 11 66
Veya web sitemizi ziyaret edin ► http://faorganizasyon.com.tr