Kurum kültürü kelime anlamı olarak, bir kurumun kendine has davranışlarını ve alışkanlıklarını ifade etmektedir. Kurum kültürü oluşturma bu bağlamda atılması gereken ilk adımdır.
Bu kültür değerleri kurum içinde çalışan herkesle paylaşılır ve herkes tarafından benimsenmesi beklenir. Kurumun belirlediği kültürler, çalışanları kurum içinde yönlendirme ve davranışları kontrol etme misyonu üstlenirler. Yönetici ve çalışan ayrımı yapılmaksızın herkesin, organizasyon bütünlüğünün bozulmaması için bu anlayışlara göre çalışması istenir.

 

 

Kurum Kültürü Nedir? Kurumsallaşmada Kurum Kültürünün Oluşturma Önemi Nedir?

kurumsal-organizasyonlar-kurum-kulturu-olusturma-kurum-kulturu

Kurum kültürü, değişen iş dünyası anlayışı ile birlikte firmaların önem vermeye başladığı bir kavram olmaya başladı. İş başvurusunda bulunan yeni kişilerin seçiminde, şirketin kültürüne uygunluğu analiz edilmektedir. Bu analizler sonucunda en uygun kişi belirlenmekte ve işe alınmaktadır. Çalışanların kurumlarına ve organik dokusuna bağlı olmadıkları durumlarda aidiyet hissi olmaz. Bu kuruma kendisini ait hissetmeyen kişilerin çalışmalarına katacak bir artı değeri yoktur. Kurum kültürü analizi yapılırken karşımıza ilk çıkan madde personelin aidiyet duygusudur. Bu özellik verimlilik ve kazanç noktasında kurumsal bir şirket için oldukça değerlidir. Kurumsallık tek bir kişinin çabası ile değil ekip çalışması ile ortaya çıkan bir olgudur.

Kurum kültürü oluşturma ögeleri içerisinde en çok dikkat edilmesi gereken husus bu nedenle personelin özverili şekilde işini sahiplenmesi ve bu işe katacağı artılardır.

Kurum Kültürü Oluşturma Yöntemleri

Kurum kültürü oluşturma esnasında belli aşamaların planlanıp, incelenmesi gerekmektedir. Bu aşamaların şirketin başarısında önemli katkılar sağlayacak kültürün oluşmasında etkili olacağı unutulmamalı ve o özenle çalışılmalıdır. Gerekli aşamalardan şu şekilde bahsedebiliriz.

 

1- Kültür planı oluşturulmalı

Kurumun misyon ve vizyonlarını madde madde belirlemek gerekmektedir. Bu belirleme için gerçek bir vizyon sahibi olmak önemlidir. Kültür planı yöneticiler açısından yol gösterici bir pusula niteliğinde olacaktır. Kurum kültürü oluşturma bir yönü ile firmayı ayakta ve bağlı tutan önemli bir etkendir. Firma işleyişini bu pusula sayesinde belirleyecek ve yöneteceklerdir. Kültür planını oluştururken şu sorular sorulmalıdır.

  • Kurumun inandığı değerler nelerdir?
  • İnanılan bu değerlerin her biri için gerçek hayattan örnekler sunabiliyor muyuz?
  • İnanılan değerlere uygun nitelikte kişileri belirlerken ve işe alırken nelere dikkat edeceğiz?
  • Kurum görevinde başarısız olduğuna veya o pozisyona uygun olmadığını düşündüğümüz kişi hakkında ne yapacağız?

Bu sorulara verilen cevaplar ile birlikte ilk aşama olan kültür planı oluşturulmuş olacaktır.

 

 

2- İnsan kaynakları biriminin anlayışı değiştirilmeli

kurumsal-organizasyonlar-kurum-kulturu-olusturma-kurum-kulturu-5

 

İnsan kaynakları şirketlerde boşalan pozisyonlara nitelikli eleman alımı yapmak yerine o pozisyonu satma konusunda bir anlayışı benimsemelidir. Bu sayede pozisyon için en nitelikli kişiler talip olacaktır. Gerekli pozisyonu piyasada ki nitelikli kişilere ürün gibi sunmak en donanımlı kişiye ulaşmak için işinizi kolaylaştıracaktır.

 

3- Ücret belirlemesinde performansın etkisi önemli olmalı

kurumsal-organizasyonlar-kurum-kulturu-olusturma-kurum-kulturu-5

Kurum içinde performansı yüksek olan ile az olan çalışanlar arasında fiyat farkı oluşmaması performanslı kişilerin rakiplere yönelmesine yol açmaktadır. Böyle bir kayıp şirket başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu durumun önüne geçilmesi için performansa dayalı ücret belirlenmesi önemli bir konudur. Performansı yüksek kişileri ödüllendirmek hem o kişilere özel olduklarını hissettirir hem de diğerleri için motivasyon kaynağı olur. Bahsedilen bu aşamaların yerine getirilmesi ile başarılı bir kurum kültürü oluşturulmuş olur. Bu sayede de şirket, hedeflerine daha organize ve hızlı şekilde ulaşmış olur.

Güçlü Kurum Kültürü Özellikleri

kurumsal-organizasyonlar-kurum-kulturu-olusturma-kurum-kulturu-5

 

Bir kurumda başarı ya da başarısızlık her iki durumda da çalışanların tek bir pencereden bakabilmesi önemlidir. Her şey yolunda iken sevinen kutlamalar yapan bir ekibin, kriz anında aynı ahenkle işe yoğunlaşarak krizi birlikte çözmesi gerçek bir başarıdır. Burada kurum içerisinde çalışan herkesin bu kültürü benimsediği ve işine dört elle sarıldığından söz edilebilir. Tabi burada karşımıza çıkan özellik yine personel ve kurum arasında oluşan organik bağ olacaktır. Bir personelin duruşu, hitabı, işinin kalitesi hatta duruşu dahi çalıştığı kurumu en iyi şekilde yansıtmalıdır. İlk bakışta o kişinin nerede çalıştığı tahmin edilirse işte çalışan ile kurumu gerçek bir kültürün parçası olmuşlardır denilebilir.

Liderlik ve Kurum Kültürü Arasındaki Bağ

kurumsal-organizasyonlar-kurum-kulturu-olusturma-kurum-kulturu-5

 

Başarılı bir lider için en önemli hasletlerden birisi kendi himayesinde çalışan bütün personeli tek bir çatı altında toplayarak kontrol edebilmesidir. İşte burada liderin yönetim ve organizasyon başarısı sahneye çıkar. Eğer çalışanların tümünü tel bir çatı altında başarılı şekilde toplayarak bütün halinde kontrolü sağlayabiliyorsa liderlik konusunda kesinlikle tam not alır. bütünlük içerisinde çalışarak verimi üst düzey olan bir kurumun kültürü de tam not alacaktır. Kurum kültürü oluşturma yolunda yenilikçi ve kontrolü elinde tutan bir lider her zaman zirveye adaydır.

 


Kurumsal organizasyonlara yönelik etkili bir yönetim ve planlama için FA Organizasyon ile irtibata geçebilirsiniz!

Detaylı bilgi için hemen arayın ► +90 212 212 11 66
Veya web sitemizi ziyaret edin ► http://faorganizasyon.com.tr