Kurumsal verimlilik, şirketler sözlüğünde sıkça karşımıza çıkan bir terimdir. Bu terim, işleyişte şirketler açısından verilerin doğru kontrol ve analizi için oldukça önemlidir.

 

Dünya ekonomisinde şirketler, işverenler, çalışanlar ve bu sektörde gelir elde eden tüm birimler sürekli rekabet halindedir. Rekabetin boyut değiştirmesinde ve adınızın bir adım öne çıkarmasında verimliliğin payı azımsanmayacak kadar yükseklerdedir.

 

Kurumların içerisinde bulunan her bir parçasının (personel, teknoloji, girdi-çıktı vs…) verimliliğini bir bütün olarak yansıtmasına kurumsal verimlilik denir. Kurumsal verimliliğin sürekli yüksek seviyede tutularak onu kendi çizgisinden aşağı saptırmayarak ilerletmek gerekir. Bu durum kurumun ekonomisini ve prestijini yükseltmektedir.

 

 

Verimliliğimizin düzeyini anlayabilmek için öncelikle verimlilik analizi yapmamız gerekir.

 

Kurumsal Verimlilik Analizi Nasıl Yapılır?

Şirkete sağlanan gelirler için harcanan zaman-skor, personel başarısı, reklam, pazarlama ve ürün adına yapılan geri dönüş verimlilik esaslarına göre değerlendirilir.

 

Verimlilik Analizi Yaparken Kullanılan Yöntem ve Araçlar

 • Mevcut durum / verimlilik analizi
 • Proje ekibi oluşturma
 • Eğitim süreç ve metodu
 • Ölçme ve değerlendirme, analiz etme
 • Workshop
 • Rapor ve sunum aşamalarından oluşmaktadır.

Verimlilikte temel amaç üretimdir. Üretim ve verimlilik doğru orantılıdır. Analiz yapıldıktan sonra elde edilen kurumsal verimliliğin arttırılmasında ise birçok yol izlenmektedir.

 

Kurumsal Verimlilik Nasıl Arttırılır?

 1. Kurum içerisinde bulunan personelin verimliliğini arttırmak şirket için en önemli adımların başında gelir.
 • Personelin motivasyonu yüksek tutularak
 • Kurum içi temel personel ihtiyaçları giderilerek arttırılabilir.

 

 1. Maliyet tasarrufu yaparak da işletmenizde gereken verimliliği arttırabilmeniz mümkündür. Maliyet tasarrufu; ürün-hizmet giderlerini minimum seviyede tutarak az bir çıktı sağlamaktır. Bunun düzgün işleyebilmesi için ise;
 • Hizmet ve ürün fiyatlarının doğru bir şekilde hesaplanması ve ürün karşılaştırması
 • Üretimdeki materyalin maliyetinin düşürülmesi ve takip edilmesi
 • Üretim materyallerini israf etmeden en uygun pozisyonda kullanılarak giderin azaltılması maliyet tasarrufunu destekler.
 1. Hızlı bir şekilde ürün girdi-çıktısı sağlayarak gelir artışı sağlamak da kurumsal yapıdaki şirketiniz için verimliliği arttıracaktır.

 

Kurumsal Verimlilik İçin Alternatif Çözümler

Kurumsal verimliliği arttırmak için birçok yol denenebilir. Burada doğru sonucu bularak, isabetli hareket etmenin yolu nedir denilecek olursa; aşağıdaki gibi bir sıralama yapmak uygun olacaktır.

 • Yapılan işe uygun disiplinli çalışan ve alanında deneyimli personel tercih edilebilir.
 • Personelin gelişimini hızlandırmak amacıyla eğitim, kurs ve sertifika programları düzenlenebilir.
 • Farklı ürün ve hizmetler kullanılabilir.
 • Ürün ve hizmeti sunmak için kullanılan satış yöntemleri daha çok aktif hale getirilip pazarlama yönünden ekstra seçenekler (sosyal medya, reklam şirketleri vs) tercih edilebilir.
 • Zamanı yanlış kullanmamak amacıyla etkili ve düzenli planlamalar yapılarak zaman tasarrufu sağlanabilir.

 


İş verimliliğini artırmak amacıyla bir kurumsal organizasyon planlamayı düşünüyorsanız FA Organizasyon ile tanışmak için daha fazla gecikmeyin!

Hemen arayın ► +90 212 212 11 66

Veya web sitemizi ziyaret edin ► http://faorganizasyon.com.tr