SWOT analizi, şirketlerin artı ve eksi yönlerini analiz ederek, işletim yönetiminin kalitesini arttırmaktır. Eksik yönlerin tespiti sağlanarak pozitife bir adım daha yaklaşmanın tanımıdır.

 

Kişi ya da işletmelerin zayıf ve eksik yönlerinin belirlenmesi geleceğin teminatıdır. Bunun en önemli sebebi, olası risklerin ortaya çıkmasına sebep olan hususlar tespit edilir ve erkenden müdahale edilir. Bu sayede zarara uğramadan durum düzeltilir ve daha başarılı adımlar atılır. Şirket ve kişi kariyeri açısından düşündüğümüzde gelecekte karşılaşılabilecek tehlikelerin önünü kesmek amaçlanır. Atılan adımların kontrolü niteliğindeki bu analiz çalışması, adım adım kalite ve başarıyı beraberinde getirecektir.

 

Neden “SWOT Analiz” Denilmektedir?

SWOT analiz konusunu doğru anlayabilmenin yolu kelimenin kuruluş amacından da anlaşılabilmektedir. Kelime harflerinden yola çıkarak strateji hakkında bilgi edinebilmek mümkündür. Peki, SWOT kelimesi incelendiğinde karşımıza çıkan tablo bize neyi anlatacak hep birlikte inceleyelim:

Strengths: Güçlü yönler
Weeknesses: Zayıf yönler
Opportunities: Fırsatlar
Threats: Tehditler ifadelerinin bir bütünü olarak ortaya çıkan SWOT analiz bu özelliklerin sıralanması ile daha net anlaşılabilir hale gelmektedir.

 

SWOT Analiz Amacı Nedir?

Bu çalışmanın en temel amacı, karar mekanizmasına direk etki edecek bilgilerin tek seferde güncel şekilde elde bulunmasıdır. Doğru ve sağlam adımlarla hareket etmek, gelecek için en sağlam yatırımdır. Şirket ya da kişi son hali ile içerisinde bulunduğu durumu açıkça bir tabloda görebiliyorsa; içine atılacağı planın kendisi için ne kadar doğru olup olmadığını karardan önce görecektir.

 

Güçlü ve zayıf yönleri bilmek direk savunma mekanizmasını güçlendirir. Olası bir tehlike anında güçlü yönünüzü bilir ve ona göre atak yaparsınız. Güçsüz yönlerinizi bilirsiniz oradan gelecek saldırıya karşılık önlem alırsınız. Doğru analiz yapmadan bu eksiğinizi fark edemez ve önlem almazsanız, rakipten gelecek saldırı direkt olarak sizi etkileyecektir. Belki de asla geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracaktır.

 

 

Fırsatlar ve tehditler yönü ile bakacak olursak; şirketler ve kişiler açısından her fırsat vakti geçirilmeden değerlendirilmelidir. Bu sayede düşük bedellerle büyük adımları atabilme imkânınız olur. Tehditlere gelince bir şirket için; piyasa, rakip ve iç işleyiş yönü ile var olan riskler analiz edilmelidir. Tehdit her zaman dışarıdan gelmez, ilk önlemler içerideki tehditleri belirleyerek alınmalıdır ki adımlar sağlam olsun.

 

SWOT analizi; iç ve dış faktörler bakımından oldukça önemli ve kritik sonuçları ortaya koyabilecek bir çalışmadır. Bu nedenle özellikle kurumsal firmalar, analiz yönetimi konusunda istikrarlı olmalı ve sonuçları daima ciddiyetle değerlendirmelidir.

 

Bir kahve firmasının SWOT analizi

 

SWOT Analizi Uygulamaları

SWOT analizi birçok çeşitte uygulanan bir uygulamadır. Hem kişiler hem de şirketler için bir ölçüt olması tekniklerin sayısını arttırmaktadır. Bu uygulamalar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 

Proje SWOT Analizi

Organizasyonlar ya da projelerde gerçekçi birtakım analizlerin olması gereklidir. Bu tespitlerin en sağlıklı şekilde yapıldığı çalışma SWOT analizi olarak bilinmektedir. Organizasyon hakkında nasıl ve hangi amaçla yola çıkıldığı, ne kadar yol kat edildiği konusunda açık bilgi verir. Projenin başarılı sonuçlanması için doğru atılması gereken adımların neler olduğu, hangi yanlışların yapıldığının tespiti sona bırakılmadan tam da iş başındayken tespit edilir. Bunun en temel amacı, organizasyon sonunda başarısızlık ile karşılaşmamaktır. Kontrollü ve temkinli atılan adımlar aldığınız projede başarılı sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Bu sayede projede hangi aşamaya gelindiği ve doğru sonuca ne kadar yaklaşıldığı gözle görülebilir hale gelecektir. Aksi takdirde proje kapsamında verimli olmayan adımlar birleşerek başarılı çalışmalarınızın da üstünü örtecektir.

 

Online SWOT Analizi

Online SWOT analizi, kişilerin kendilerini geliştirmek üzere başvurduğu bir yöntemdir. Online alınan eğitimler yardımı ile bu konuda daha yetkin hale gelebilmek mümkündür. Online yapılan bu analiz sonucunda kişiler ya da şirketler bulundukları durum ve hedeflerindeki nokta arasındaki bağlantıyı sağlıklı şekilde analiz ederler.

 

Kişisel SWOT Analizi Online

Kişisel SWOT analizi online ile herkes kendi kişisel özelliklerini daha iyi tanıyabilme imkanını bulacaktır. Olaylara verilen tepkiler, istediklerini hayata geçirme konusunda nasıl adımlar atıldığı, nasıl harekete geçildiği ya da tepkisiz kalmadaki sebepler denetlenir. Hedeflediğiniz noktada hangi yönlerinizin zayıf olduğu ve nasıl geliştirmeniz gerektiğine dair neler yapabileceğiniz konusunda adım atmanızı sağlayacaktır. Eğer bu analiz ile kendinizi tanıyıp eksikleri görmezseniz ya da tamir etmezseniz ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabileceğinizi de yine görebilmeniz mümkündür.