İnternet kullanımının yaygınlaşması ile beraber reklam anlayışı klasik reklam anlayışından çok farklı bir boyut kazanmıştır. Peki dijital reklam nedir ?