Kurumsal etkinlikler genellikle firmalarda markanın ya da ürünün tanıtımının yapılması, kurumsal motivasyon sağlamak ve çalışanların başarılarını kutlamak için düzenlenmektedir.