Şirketlerin kurumsallaşması, şirketin faaliyetlerine devam etmesinin kişilere bağlı olmaması üzerine yapılan bir uygulamadır.