X Y Z kuşağı özellikleri itibari ile davranış ve düşünce sistemleri açısından oldukça farklı yapılara sahiptirler. Peki X Y Z kuşakları pazarlama anlayışları nasıldır?

Her dönem değişiklik gösteren kuşaklar kurumsal şirketler içinde çalışma şeklinde de birçok değişiklikler meydana getirir. Özellikle her dönemin kendine özgü işçi profili olup, bu özellikler doğrultusunda farklı çalışma şekilleri ortaya çıkmıştır. Kurumsal imaj açısından her kuşak personel ayrı departmanlarda farklı çalışma şekillerinde değerlendirilmektedir.

X y z kuşakları arasındaki farklar iş hayatında oldukça fark etmektedir. Ayrıca gelişen teknoloji ile kuşaklar arasında bilgi farklılıkları da ortaya acıkmaktadır. Dolayısıyla her dönemde farklı iş olanaklarıyla karşılaşılır ve yeni bilgilere ihtiyaç duyulur. Bu nedenle x y z kuşakları arasında çalışma ortamlarında da farklı özellikler gözlemlenir.

kurumsal-organizasyonlar-x-y-z-kusagi-farki-x-y-z-kusaklari
X Y Z Kuşağı ile Kurumsal Kimlik Oluşumunda Ortaya Çıkan Farklar!

Kuşakların iş ortamında başarıya karşı bakış açısını değiştirir. Bu nedenle hangi kuşakta olunduğu çok önemlidir. Bu farklılığın temel sebebi yaş farkıdır. Çünkü bir tarafta 60 yaşındaki bir profil var bir tarafta henüz 10 yaşında bir profil grubu var. Yaş ile doğru orantılı olarak işe bakış açısı da değişmektedir.

X Y Z kuşağı yılları arasında karakteristik farkların oluşu aslında kapsadıkları yıllardaki sosyo ekonomik olaylara ya da teknolojik gelişmelere bağlanmaktadır.

Xyz kuşağı nedir hangi yaş aralıklarını kapsar bilmek önemlidir. Aslında her kuşağın kendi arasında öne çıkan belirgin özelliği vardır.

X Y Z Kuşağı Kurumsal Çalışma Şekli ve X Y Z Kuşakları Farkları

kurumsal-organizasyonlar-x-y-z-kusagi-farki-x-y-z-kusaklari

X y z kuşak farkları günlük yaşamdan ve yaş farklılığından dolayı kurumsal şirketler için yapılan iş analizinde çok farklık göstermektedir. Şirketler bu özelliklere göre işçileri sınıflayıp daha fazla nasıl iş başarısı yakalanır bunu izlemektedir.

kurumsal-organizasyonlar-x-y-z-kusagi-farki-x-y-z-kusaklari
X Y Z Kuşakları Pazarlama Anlayışı

X y z kurumsal çalışma açısından birçok etmen tarafından etkilenmektedir. Bunların başında hayattan neler beklenildiği, iş sayesinde hangi amaçları elde edecekleri çok önemli kriterler olmaktadır. Ayrıca içinde bulundukları yaşam koşulları da iş hayatını çok etkilemektedir. X y z kuşakları yılları arasında yaşanan olaylar bu dönemde yetişen kişilerin en büyük yönlendiricisi olmuştur.

X kuşağı için çalışma hayatının son demleri yaşanırken, Y kuşağında olanların en az 10 kez iş değiştirdiği gözlemlenmiştir. Peki, Z kuşağının henüz işe başlamadığı bu dönemde kuşakların iş özellikleri nelerdir inceleyelim.

1- X Kuşağı Özellikleri

kurumsal-organizasyonlar-x-y-z-kusagi-farki-x-y-z-kusaklari
X Y Z Kuşakları Pazarlama Anlayışı

Kurumsal şirketler x kuşağının bulunduğu dönemde dünyada petrol krizinin tam ortasındaydı. Ayrıca Türkiye içinde sağ-sol çatışmaları da sertçe yaşanıyordu. Bu durumlar bu kuşağı çok etkileyip dolaylı olarak iş için gerekli performansı düşürmüştür.

X kuşağı toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve iş motivasyonu açısından yüksek bir bakış açısına sahipti. Kişilik özellikleri arasında otoriteye karşı saygı ve itaatkar bir durum söz konusuydu. Bu açıdan işten çıkmalar çok az olup, sürekli işsizlik sorunu oluşmuyordu.

kurumsal-organizasyonlar-x-y-z-kusagi-farki-x-y-z-kusaklari
X Kuşağı Özellikleri

X, y ve z kuşağı ya da diğer adı ile alfa kuşağı içinde en zorlu iş hayatı x kuşağı için olmuştur. Teknolojinin en geride olduğu bu kuşakta daha iyi kariyer imkanı bulmak oldukça zordu. Özellikle teknolojiyi zoraki olarak öğrenmek ve kullanmak zorunda olan bir kuşak olmuştur.

X kuşağı döneminde kadınlar iş hayatına katılmaya başlamıştı. Bu yeni atılım evlilik hayatında çocuk sayısını da düşürmüştür. Para çok önemli bir konuma gelmiştir. Tabi beraberinde boşanma gibi kavramlarda artmıştır. X y z kuşağı farkları bariz olarak bu döneme bakılarak söylenebilir.

2- Y Kuşağı Özellikleri

kurumsal-organizasyonlar-x-y-z-kusagi-farki-x-y-z-kusaklari
Y Kuşağı Özellikleri

Günümüze en yakın kuşaklardan bir tanesi olan y kuşağı kurumsal şirketler açısından önemli iş istihdamının sağlandığı kuşaktır. Yaş olarak en büyük yaş 40 olup en küçüğü ise 20 yaşında olan bu kuşak iş hayatında aktif olarak yer almaktadır.

Kişisel özellik olarak x kuşağının tersine narsist, bireyci, girişimcidirler. Bunlara ek olarak otoriteye karşı saygı yerine saldırgan tavırlar ön plandadır. Süreli yüksek beklentiler içinde olan bu kuşağın bireyleri kolay yoldan bir şeylere sahip olmak isterler.

kurumsal-organizasyonlar-x-y-z-kusagi-farki-x-y-z-kusaklari
Y Kuşağı Özellikleri

Hızlı tüketimde özellikleri arasında olan y kuşağının iş hayatında maalesef ki sürekliliği olmamıştır. Çünkü iş çokluğu ve çabuk sıkılmaları doğal olarak da yüksek beklentilerini karşılamak için daha fazla parayı görünce iş değiştirmeleri bu dönemin bariz özelliğidir. İş hayatında akran onayının bu dönem için önemi büyük olup onay almadıkları işten ayrılmaları daha kolaydır.

Sonuç olarak iş hayatına başlarken hemen patron olmayı amaçlarlar buda maalesef x y z kuşakları çalışma anlayışı açısından iş hayatında en olumsuz durumlardan bir tanesidir.

3- Z Kuşağı Özellikleri |  X Y Z Kuşağı İçinde Teknoloji Çağı

kurumsal-organizasyonlar-x-y-z-kusagi-farki-x-y-z-kusaklari
Z Kuşağı Özellikleri

Z kuşağı iş hayatı açısından çok fazla bir geçmişe sahip olmayıp daha yeni yeni iş hayatına atılmaktadır. Bu kuşak teknoloji ile iç içe olduğu için iş hayatında da bu sektörde daha fazla çalışma imkanı artmıştır.

Kurumsal şirketler de teknolojik gelişmelerde bu kuşaktan fazlasıyla yararlanmaktadır. Teknolojik kolaylıklar ve ulaşım açısından sıkıntısız bir dönemdedirler. Bu açıdan iş sektöründe de büyük kolaylıklar yaşarken sürekli şikayetçi halleri hep devam etmektedir. Şirketler bu durumu iyi analiz edip sürekli iyi şartlar sunmaktadır.

kurumsal-organizasyonlar-x-y-z-kusagi-farki-x-y-z-kusaklari
Z Kuşağı Özellikleri

Z kuşağı tüm dönemler kıyaslandığında en fazla motor becerisine sahip nesildir. Fakat teknoloji ile iç içe olmaları aşırı kullanmaları dikkat ve konsantrasyon zorluklarını beraberinde getirmiştir. X Y Z kuşakları arasındaki farklar bu özellikler bakımından iş hayatına da yansımış ve çalışma şekilleri değişmiştir.

kurumsal-organizasyonlar-x-y-z-kusagi-farki-x-y-z-kusaklari
Z Kuşağı Özellikleri

Günümüzde en fazla iş hayatında yer alan y kuşağı olup, sürekli iş değiştiren kuşak olma özelliğini de taşımaktadır. X kuşağının çalışma hayatından çekildiği günümüzde z kuşağı bu boşluğu doldurmak için iyi bir avantaj olabilir. X y z kuşağı yaş aralığı göz önüne alındığında

Kurumsal şirketler hala en çok y kuşağından yararlansa da z kuşağı büyük potansiyelle ve daha fazla donanımla arkadan gelmektedir. Bu nedenle geleceğin iş hayatını yönetecek olan z kuşağı çok önemli bir yere sahiptir. Şirketlerin bu kuşağı göz önüne alıp vizyon ve değişimlere yer vererek kendilerini güncellemeleri gerekmektedir.